Nhật Organ - Chia Sẻ Động Lực, Kết Nối Niềm Đam Mê Âm Nhạc

ĐẢO QUÃNG LÀ GÌ? PHƯƠNG THỨC ĐẢO QUÃNG ĐƠN VÀ ĐẢO QUÃNG KÉP – NHẬT ORGAN

ĐẢO QUÃNG LÀ GÌ?

Đảo quãng là sự xáo trộn âm thanh biến âm gốc thành âm ngọn, biến âm ngọn thành âm gốc.

 • Quãng đơn: Có độ lớn số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 8
  Quãng kép: Là gồm 1 quãng 8 và chồng lên trên là 1 quãng đơn, có độ lớn số lượng lớn hơn 8

 

PHƯƠNG THỨC ĐẢO QUÃNG ĐƠN

Có hai cách đảo quãng đơn:

 • Đem âm gốc lên 1 quãng 8 đúng, âm ngọn giữ nguyên
  Đem âm ngọn xuống 1 quãng 8 đúng, âm gốc giữ nguyên

 

PHƯƠNG THỨC ĐẢO QUÃNG KÉP

Có ba cách đảo quãng kép:

 • Đem âm gốc lên 2 quãng 8 đúng, âm ngọn giữ nguyên
  Hạ âm ngọn xuống 2 quãng 8 đúng, âm gốc giữ nguyên
  Đem âm gốc lên 1 quãng 8 đúng đồng thời hạ âm ngọn xuống 1 quãng 8 đúng

 

KẾT QUẢ ĐẢO QUÃNG

Dưới đây là kết quả sau khi thực hiện việc đảo quãng:

 • Tất cả các quãng đúng đảo thành quãng đúng, quãng trưởng đảo thành quãng thứ, quãng thứ đảo thành quãng trưởng, quãng tăng đảo thành quãng giảm, quãng giảm đảo thành quãng tăng
  Tổng độ lớn số lượng của quãng đơn thành lập và quãng đảo của nó luôn bằng 9
  Tổng độ lớn chất lượng của quãng đơn thành lập và đảo quãng của chúng luôn bằng 6 cung
  Tổng độ lớn số lượng của quãng kép và quãng đảo của chúng luôn bằng 16
  Tổng độ lớn chất lượng của quãng kép thành lập và quãng đảo của chúng luôn bằng 12 cung

Lưu ý:

 • Quãng đơn thì có đảo quãng đơn và đảo quãng kép
  Quãng kép chỉ có đảo quãng kép

 

VÍ DỤ MINH HỌA VỀ PHƯƠNG THỨC ĐẢO QUÃNG ĐƠN VÀ ĐẢO QUÃNG KÉP

Từ A thuộc quãng 8 nhỏ hãy thành lập các quãng 3, 5, 6, 7, 10, 11 và tiến hành đảo quãng
Giải:
Thành lập quãng 6 từ A thuộc quãng 8 nhỏ:

 • Quãng 6 giảm: A thuộc quãng 8 nhỏ và Fb thuộc quãng 8 thứ nhất
  Quãng 6 thứ: A thuộc quãng 8 nhỏ và F thuộc quãng 8 thứ nhất
  Quãng 6 trưởng: A thuộc quãng 8 nhỏ và F# thuộc quãng 8 thứ nhất
  Quãng 6 tăng: A thuộc quãng 8 nhỏ và F## thuộc quãng 8 thứ nhất

Thanh Lap Quang 6 Tu A Thuoc Quang 8 Nho

Tiến hành đảo quãng:
Vì quãng 6 là quãng đơn nên chúng ta sẽ vừa đảo quãng đơn và đảo quãng kép
Đảo quãng đơn: Sử dụng đưa âm gốc lên 1 quãng 8 đúng, âm ngọn giữ nguyên (có nghĩa A thuộc quãng 8 nhỏ sẽ đưa lên A thuộc quãng 8 thứ nhất)

 • Fb thuộc quãng 8 thứ nhất và A thuộc quãng 8 thứ nhất: ta có 9 trừ 6 bằng 3 mà A thuộc quãng 8 nhỏ và Fb thuộc quãng 8 thứ nhất là quãng 6 giảm suy ra Fb thuộc quãng 8 thứ nhất và A thuộc quãng 8 thứ nhất sẽ là quãng 3 tăng
  F thuộc quãng 8 thứ nhất và A thuộc quãng 8 thứ nhất: Quãng 3 trưởng
  F# thuộc quãng 8 thứ nhất và A thuộc quãng 8 thứ nhất: Quãng 3 thứ
  F## thuộc quãng 8 thứ nhất và A thuộc quãng 8 thứ nhất: Quãng 3 giảm

Dao Quang Don Cho Quang 6 Thanh Lap

Đảo quãng kép: Đưa âm gốc lên 2 quãng 8 đúng, âm ngọn giữ nguyên (A thuộc quãng 8 nhỏ đưa lên A thuộc quãng 8 thứ hai)

 • Fb thuộc quãng 8 thứ nhất và A thuộc quãng 8 thứ hai: ta có 16 trừ 6 bằng 10 mà A thuộc quãng 8 nhỏ và Fb thuộc quãng 8 thứ nhất là quãng 6 giảm suy ra Fb thuộc quãng 8 thứ nhất và A thuộc quãng 8 thứ hai sẽ là quãng 10 tăng
  F thuộc quãng 8 thứ nhất và A thuộc quãng 8 thứ hai: Quãng 10 trưởng
  F# thuộc quãng 8 thứ nhất và A thuộc quãng 8 thứ hai: Quãng 10 thứ
  F## thuộc quãng 8 thứ nhất và A thuộc quãng 8 thứ hai: Quãng 10 giảm

Dao Quang Kep Cho Quang 6 Thanh Lap

Mình đã thành lập quãng 6 bắt đầu từ a thuộc quãng 8 nhỏ và tiến hành đảo quãng. Mọi người hãy thành lập những quãng còn lại và tiến hành đảo quãng nhé!
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

NHẬT ORGAN
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart