Nhật Organ - Chia Sẻ Động Lực, Kết Nối Niềm Đam Mê Âm Nhạc

GIỌNG HỌ HÀNG LÀ GÌ? GIỌNG CÙNG TÊN LÀ GÌ? – NHẬT ORGAN

CÁC GIỌNG HỌ HÀNG

Các giọng họ hàng là các giọng trưởng hoặc các giọng thứ hơn kém nhau 1 dấu hóa theo khóa, thành phần âm thanh của chúng có 6 âm chung.
Ví dụ:

  • Giọng họ hàng với giọng C-dur là: G-dur, F-dur, e-moll, d-moll
    Giọng họ hàng với giọng e-moll là: h-moll, a-moll, D-dur, C-dur

 

GIỌNG CÙNG TÊN

Giọng cùng tên là các giọng trưởng, giọng thứ có âm chủ giống nhau.
Ví dụ:

  • C-dur cùng tên với c-moll
    D-dur cùng tên với d-moll

Các gam tự nhiên của những giọng trưởng thứ cùng tên khác nhau ở các bậc III, VI, VII. Ở gam thứ mỗi bậc đó thấp hơn cũng như những bậc ấy ở gam trưởng cao hơn 1 nữa cung chromatic.
Các gam trưởng hòa thanh và gam thứ hòa thanh cùng tên về mặt âm thanh chỉ khác nhau ở bậc III. Nét giống nhau là quãng 2 tăng ở bậc VI và bậc VII.
Gam thứ giai điệu khác gam trưởng tự nhiên cùng tên ở bậc III.
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

NHẬT ORGAN
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart