Nhật Organ - Chia Sẻ Động Lực, Kết Nối Niềm Đam Mê Âm Nhạc

HỢP ÂM 7 LÀ GÌ? HỢP ÂM 7 ÁT, HỢP ÂM 7 HẠ ÁT, HỢP ÂM 7 DẪN VÀ CÁC THỂ ĐẢO CỦA CHÚNG – NHẬT ORGAN

HỢP ÂM 7 LÀ GÌ?

Hợp âm 7 gồm 4 âm thanh chồng lên nhau theo quãng 3, hai âm ngoài cùng tạo thành quãng 7.

HỢP ÂM 7 ÁT

Hợp âm 7 át là hợp âm 7 được xây dựng trên bậc V của điệu thức trưởng hoặc điệu thức thứ hòa thanh.
Cấu tạo của hợp âm 7 át gồm:

 • Hợp âm năm trưởng phía dưới, chồng lên trên là 1 quãng 3 thứ.
  Hai âm ngoài cùng bậc I – VII tạo thành quãng 7 thứ.

Ví dụ:

 • C-dur: Hợp âm 7 át là G7
  a-moll hòa thanh: Hợp âm 7 át là E7

 

HỢP ÂM 7 HẠ ÁT

Hợp âm 7 hạ át Là hợp âm 7 được xây dựng trên bậc II của điệu thức

 • Hợp âm 7 hạ át ở giọng trưởng tự nhiên là hợp âm bảy thứ ba thứ (gồm hợp âm ba thứ và một quãng 7 thứ)
  Hợp âm 7 hạ át ở giọng trưởng hòa thanh và giọng thứ tự nhiên là hợp âm bảy thứ (hợp âm ba giảm và một quãng 7 thứ)

Ví dụ:

 • C-dur: Hợp âm 7 hạ át là Dm7
  a-moll: Hợp âm 7 hạ át là Bm7-5

 

HỢP ÂM 7 DẪN

Hợp âm 7 dẫn là hợp âm được xây dựng trên bậc VII của điệu trưởng tự nhiên và hòa thanh, cũng như điệu thứ hòa thanh.

 • Hợp âm 7 dẫn trong giọng trưởng tự nhiên là hợp âm 7 dẫn thứ (hợp âm ba giảm chồng lên trên là một quãng ba trưởng)
  Hợp âm 7 dẫn trong điệu trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh là hợp âm 7 dẫn giảm (hợp âm ba giảm chồng lên trên là một quãng ba thứ)
  Hợp âm 7 dẫn trong giọng thứ tự nhiên là hợp âm 7 át

Ví dụ:

 • C-dur: Hợp âm 7 dẫn là Bm7-5
  C-dur hòa thanh: Hợp âm 7 dẫn là Bdim7
  a-moll: Hợp âm 7 dẫn là G7
  a-moll hòa thanh: Hợp âm 7 dẫn là G#dim7

 

CÁC THỂ ĐẢO CỦA HỢP ÂM 7

Hợp âm 7 có 3 thể đảo
Thể đảo một:

 • Được gọi là hợp âm năm sáu (6/5).
  Âm một chuyển lên một quãng 8, âm ba ở bè trầm.

Thể đảo hai:

 • Được gọi là hợp âm ba bốn (4/3)
  Âm một và âm ba chuyển lên một quãng 8, âm năm ở bè trầm.

Thể đảo ba:

 • Được gọi là hợp âm hai (2)
  Âm một, âm ba và âm năm chuyển lên một quãng 8, âm bảy ở bè trầm.

Lưu ý:

 • Tên của các thể đảo được gọi theo quãng tạo ra từ âm dưới cùng của hợp âm đến âm gốc và âm ngọn của nó.

Ví dụ:
Hợp âm 7 át của giọng Đô trưởng và ba thể đảo của nó:

hop am 7 at cua giong do truong va ba the dao cua no
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

NHẬT ORGAN
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart