Nhật Organ - Chia Sẻ Động Lực, Kết Nối Niềm Đam Mê Âm Nhạc

HỢP ÂM LÀ GÌ? HỢP ÂM BA LÀ GÌ? CÁC LOẠI HỢP ÂM BA VÀ CÁC THỂ ĐẢO CỦA CHÚNG – NHẬT ORGAN

HỢP ÂM LÀ GÌ?

Hợp âm là tập hợp gồm ba âm thanh trở lên có thể được sắp xếp theo những quãng 3.

HỢP ÂM ba (HỢP ÂM NĂM) LÀ GÌ?

Hợp âm ba (hợp âm năm): Là hợp âm gồm ba âm thanh được sắp xếp theo những quãng 3, hai âm ngoài cùng tạo thành quãng 5.

CÁC LOẠI HỢP ÂM BA (HỢP ÂM NĂM)

Có bốn loại hợp âm năm
Hợp âm năm trưởng là hợp âm gồm ba âm thanh:

 • Âm bậc I – bậc III tạo thành quãng 3 trưởng
  Âm bậc III – bậc V tạo thành quãng 3 thứ
  Âm bậc I – V tạo thành quãng 5 đúng

Ví dụ: C-dur: C – E – G. trong đó:

 • C – E: Quãng 3 trưởng
  E – G: Quãng 3 thứ
  C – G: Quãng 5 đúng

Hợp âm ba thứ là hợp âm gồm ba âm thanh:

 • Âm bậc I – III tạo thành quãng 3 thứ
  Âm bậc III – V tạo thành quãng 3 trưởng
  Âm bậc I – V tạo thành quãng 5 đúng

Ví dụ: c-moll: C – Eb – G. Trong đó:

 • C – Eb: Quãng 3 thứ
  Eb – G: Quãng 3 trưởng
  C – G: Quãng 5 đúng

Hợp âm ba tăng là hợp âm gồm ba âm thanh:

 • Âm bậc I – III, âm bậc III – V đều tạo thành quãng 3 trưởng
  Âm bậc I – V tạo thành quãng 5 tăng

Ví dụ: C-aug: C – E – G#. Trong đó:

 • C – E: Quãng 3 trưởng
  E – G#: Quãng 3 trưởng
  C – G#: Quãng 5 tăng

Hợp âm ba giảm là hợp âm gồm ba âm thanh:

 • Âm bậc I – III, âm bậc III – V đều tạo thành quãng 3 thứ
  Âm bậc I – V tạo thành quãng 5 giảm

Ví dụ: C-dim: C – Eb – Gb. Trong đó:

 • C – Eb: Quãng 3 thứ
  Eb – Gb: Quãng 3 thứ
  C – GB: Quãng 5 giảm

 

CÁC THỂ ĐẢO CỦA HỢP ÂM BA (HỢP ÂM NĂM)

Một hợp âm được cho là vị trí chủ khi âm chủ (nốt nền) của nó là nốt có âm vực thấp nhất trong hợp âm. Tuy nhiên một hợp âm cũng có thể có nhiều thể đảo khác nhau. Một hợp âm càng chứa nhiều nốt thì nó càng có nhiều hợp âm đảo.
Hợp âm 5 có 2 thể đảo:

 • Thể đảo 1: Một hợp âm nằm tại vị trí đảo thứ nhất khi bậc III là nốt thấp nhất.
  Thể đảo 1 của hợp âm ba gọi là hợp âm 6
  Ví dụ: Thể đảo 1 của C-dur: E – G – C.
 • Thể đảo 2: Một hợp âm nằm tại vị trí đảo thứ hai khi bậc V của nó là nốt thấp nhất.
  Thể đảo 2 của hợp âm ba gọi là hợp âm 6/4
  Ví dụ: Thể đảo 2 của C-dur: G – C – E.We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

NHẬT ORGAN
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart