Nhật Organ - Chia Sẻ Động Lực, Kết Nối Niềm Đam Mê Âm Nhạc

HỢP ÂM NĂM CHÍNH LÀ GÌ? SỰ LIÊN KẾT CÁC HỢP ÂM NĂM CHÍNH. HỢP ÂM NĂM PHỤ LÀ GÌ? – NHẬT ORGAN

HỢP ÂM NĂM CHÍNH LÀ GÌ?

Hợp âm năm chính là những hợp âm được xây dựng trên bậc I, bậc IV, bậc V của điệu thức

 • Bậc I: Tonique
  Bậc IV: Soudominate
  Bậc V: Dominate

Kí hiệu:
Trưởng thì viết hoa, thứ thì không viết hoa

 • Bậc I: Trưởng (T), thứ (t)
  Bậc IV: Trưởng (S), thứ (s)
  Bậc V: Trưởng (D), thứ (d)

Ví dụ:
D-dur:

 • Bậc I: D-dur (T)
  Bậc IV: G-dur (S)
  Bậc V: A-dur (D)

a-moll:

 • Bậc I: a-moll (t)
  Bậc IV: d-moll (s)
  Bậc V: e-moll (d)

 

SỰ LIÊN KẾT CÁC HỢP ÂM NĂM chính

Sự kết nối liên tiếp các hợp âm với nhau trong sự chuyển động các bè một cách hợp lí được gọi là nối tiếp hợp âm.
Sự nối tiếp liên tục hai hay nhiều hợp âm với nhau gọi là vòng hòa âm.
Các hợp âm ba chính là cơ sở hòa âm trong một điệu thức do vậy chúng được dùng rất rộng rãi trong các tác phẩm âm nhạc và có rất nhiều cách liên kết với nhau. Tuy nhiên, âm nhạc cổ điển châu Âu không cho phép sự nối tiếp từ hợp âm D sang hợp âm S vì nó mâu thuẫn với quan hệ chức năng tự nhiên. Sự nối tiếp này chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt.

HỢP ÂM NĂM PHỤ LÀ GÌ?

Hợp âm năm phụ là những hợp âm được xây dựng trên bậc II, bậc III, bậc VI, bậc VII của điệu thức.
Ví dụ:
D-dur:

 • Bậc II: e-moll
  Bậc III: fis-moll
  Bậc VI: h-moll
  Bậc VII: Cis-dim

a-moll:

 • Bậc II: H-dim
  Bậc III: C-dur
  Bậc VI: F-dur
  Bậc VII: G-dur

 

CÁC HỢP ÂM BA TRÊN CÁC BẬC CỦA ĐIỆU TRƯỞNG, THỨ TỰ NHIÊN VÀ HÒA THANH

Trưởng hòa thanh: Có bậc VI giảm nữa cung so với trưởng tự nhiên

 • Bậc I: Trưởng
  Bậc II: Giảm
  Bậc III: Thứ
  Bậc IV: Thứ
  Bậc V: Trưởng
  Bậc VI: Tăng
  Bậc VII: Giảm

Thứ hòa thanh: Có bậc VII tăng nữa cung so với thứ tự nhiên

 • Bậc I: Thứ
  Bậc II: Giảm
  Bậc III: Tăng
  Bậc IV: Thứ
  Bậc V: Trưởng
  Bậc VI: Thứ
  Bậc VII: GiảmWe will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

NHẬT ORGAN
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart