Nhật Organ - Chia Sẻ Động Lực, Kết Nối Niềm Đam Mê Âm Nhạc
Các Hợp Âm Ba Trên Các Bậc Của Điệu Trưởng Tự Nhiên

HỢP ÂM NĂM CHÍNH LÀ GÌ? Hợp âm năm chính là những hợp âm được xây dựng trên bậc I, bậc IV, bậc V của điệu thức Bậc I: Tonique Bậc IV: Soudominate Bậc ...

NHẬT ORGAN
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart