Nhật Organ - Chia Sẻ Động Lực, Kết Nối Niềm Đam Mê Âm Nhạc
Giọng cùng Tên

CÁC GIỌNG HỌ HÀNG Các giọng họ hàng là các giọng trưởng hoặc các giọng thứ hơn kém nhau 1 dấu hóa theo khóa, thành phần âm thanh của chúng có 6 âm chung. Ví ...

NHẬT ORGAN
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart