Nhật Organ - Chia Sẻ Động Lực, Kết Nối Niềm Đam Mê Âm Nhạc
Quãng Thuận Không Hoàn Toàn

HÀNG ÂM VÀ CÁC QUÃNG 8 Hàng âm là sự xắp xếp các âm của hệ thống dựa theo độ cao. Một hàng âm đầy đủ có 88 âm, gồm 7 hàng âm cơ bản. Quãng 8 là khoảng cách ...

NHẬT ORGAN
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart