Nhật Organ - Chia Sẻ Động Lực, Kết Nối Niềm Đam Mê Âm Nhạc
Quãng Là Gì

HÀNG ÂM VÀ CÁC QUÃNG 8 Hàng âm là sự xắp xếp các âm của hệ thống dựa theo độ cao. Một hàng âm đầy đủ có 88 âm, gồm 7 hàng âm cơ bản. Quãng 8 là khoảng cách ...

ĐẢO QUÃNG LÀ GÌ? Đảo quãng là sự xáo trộn âm thanh biến âm gốc thành âm ngọn, biến âm ngọn thành âm gốc. Quãng đơn: Có độ lớn số lượng nhỏ hơn hoặc bằng ...

NHẬT ORGAN
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart